serwis taylor hobson

Serwis

Naprawy serwisowe Taylor Hobson

Istnieje możliwość podpisania indywidualnej umowy serwisowej zapewniającej czas reakcji serwisu od 12 godzin od zgłoszenia. Większość napraw wykonywanych jest na miejscu u klienta. W przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość udostępnienia urządzenia zastępczego.

Centra serwisowe:

  • Warszawa
  • Leicester (Wielka Brytania)
  • Brno (Czechy)

Przeglądy serwisowe Taylor Hobson

Przeglądy przeprowadzane przez autoryzowany serwis raz w roku zapewniają poprawność wyników pomiarów i długi okres eksploatacji. Istnieje możliwość podpisania umów długoterminowych, dzięki którym redukuje się koszty przeglądów nawet do 30%. Firma Taylor Hobson wymaga wykonywania przeglądów serwisowych przynajmniej 1 raz w roku.

Szkolenia Taylor Hobson

Wysoko wykwalifikowana kadra Taylor Hobson zapewnia szkolenia w zakresie metrologii oraz obsługi i kalibracji urządzeń. Szkolenia odbywają się zarówno u klienta jak i w siedzibie Taylor Hobson. W trakcie wykonywania uruchomienia nowych systemów pomiarowych czas szkolenia nie jest ograniczony i trwa do momentu pełnego wyszkolenia obsługi.

Certyfikacja UKAS wzorców

Firma Taylor Hobson posiada laboratorium akredytowane UKAS, gdzie można wykonywać certyfikacje każdego typu wzorców. Istnieje możliwość wykonania certyfikacji ekspresowej w ciągu 48 godzin.

Modernizacja hardware/software

Istnieje możliwość wykonania modernizacji części elektronicznej i/lub oprogramowania większości typów urządzeń Taylor Hobson. Urządzenia po modernizacji wyposażone są w oprogramowania analityczne zainstalowane na komputerach klasy PC. Wyniki mogą być drukowane na standardowych drukarkach komputerowych lub archiwizowane na twardym dysku.

Pomiary, laboratoria pomiarowe

Firma Taylor Hobson posiada w swoich laboratoriach najwyższej klasy urządzenia pomiarowe. Istnieje możliwość zlecenia wykonania pomiarów łącznie z wydaniem certyfikatu Taylor Hobson lub UKAS.