faq

FAQ

Zbiór często zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:
Czy można zmierzyć parametry falistości urządzeniem wyposażonym w końcówkę pomiarową ze ślizgaczem?

Odpowiedź: Nie

Wyjaśnienia:
Pomiar parametrów falistości wymaga zastosowania urządzenia z bazą wewnętrzną. Końcówki ze ślizgaczem powodują mechaniczne odfiltrowanie części składowych falistości.

Pytanie:
Czy przy pomiarach chropowatości krótkich powierzchni można zmniejszyć długość odcinka elementarnego, tak aby zapewnić ich wielokrotność?

Odpowiedź: Nie

Wyjaśnienia:
Należy stosować długość odcinka elementarnego zgodnie z zaleceniami norm. Skrócenie odcinka powoduje zbyt silną filtrację (oprócz składowej falistości zostaje odfiltrowana część składowej chropowatości) i w konsekwencji tego zaniżenie wartości parametrów chropowatości.
Poprawnie w takim wypadku powinno jakość powierzchni określać się poprzez parametry niefiltrowane z prefixem P (Pa, Pt itp.).

Pytanie:
Do czego służą odcinki elementarne – cut-off?

Odpowiedź: Odcinki elementarne służą do oddzielenia składowych profilu – chropowatości od falistości.

Pytanie:
Jak przywrócić w programie układ współrzędnych urządzenia?

Odpowiedź: W celu przywrócenie układu współrzędnych urządzenia należy z górnego paska narzędziowego wybrać zakładkę z nazwą urządzenia (4 ta od lewej), następnie z rozwiniętego menu wybrać „Urządzenie”, a następnie ”Resetuj UCS”.

Pytanie:
Jak wprowadzić kod aktywujący nowe moduły w Talymap?

Odpowiedź: Należy wybrać zakładkę „POMOC” następnie wcisnąć jednocześnie CTRL+SHIFT+F7 – pojawi się okno do wpisania właściwego kodu.

Pytanie:
Jak przywrócić bazę danych Ultra?

Odpowiedź: Po uruchomieniu komputera wybrać klikając na ikonę Windows znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu i następnie: all programs/Taylor/Hobson/Ultra/Utilities/Restore Backup
Po pojawieniu się okna „Restore Back Up Start” należy wskazać w górnym okienku lokalizację kopii zapasowej – zwykle znajduje się ona na dysku C – UltraDatabaseBackup– należy wybrać kopię z najnowszą datą.
Pierwsze uruchomienie Ultry po przywróceniu bazy danych może trwać do 40 minut.
Uwaga: Wszystkie pomiary, programy i makra ulegają wykasowaniu podczas przywracania kopii bazy!

Pytanie:
Jak wprowadzić nową licencje do programu Ultra?

Odpowiedź: Po uruchomieniu komputera kliknąć na ikonę Windows znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu i następnie wybrać: all programs/Taylor/Hobson/Ultra/Utilities/ Ultra Configuration Utility, po pojawieniu się nowego okna wybrać Licence Update, a następnie wskazać lokalizacje nowej licencji.