faq

FAQ

Zbiór często zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:
Czy można zmierzyć parametry falistości urządzeniem wyposażonym w końcówkę pomiarową ze ślizgaczem?

Odpowiedź: Nie

Wyjaśnienia:
Pomiar parametrów falistości wymaga zastosowania urządzenia z bazą wewnętrzną. Końcówki ze ślizgaczem powodują mechaniczne odfiltrowanie części składowych falistości.

Pytanie:
Czy przy pomiarach chropowatości krótkich powierzchni można zmniejszyć długość odcinka elementarnego, tak aby zapewnić ich wielokrotność?

Odpowiedź: Nie

Wyjaśnienia:
Należy stosować długość odcinka elementarnego zgodnie z zaleceniami norm. Skrócenie odcinka powoduje zbyt silną filtrację (oprócz składowej falistości zostaje odfiltrowana część składowej chropowatości) i w konsekwencji tego zaniżenie wartości parametrów chropowatości.
Poprawnie w takim wypadku powinno jakość powierzchni określać się poprzez parametry niefiltrowane z prefixem P

Pytanie:
Do czego służą odcinki elementarne – cut-off

Odpowiedz: Odcinki elementarne służą do oddzielenia składowych profilu – chropowatości od falistości.

Pytanie:
Jak przywrócić w programie układ współrzędnych urządzenia?

Odpowiedz: W celu przywrócenie układu współrzędnych urządzenia należy z górnego paska narzędziowego wybrać zakładkę z nazwą urządzenia (4 ta od lewej), następnie z rozwiniętego menu wybrać „Urządzenie”, a następnie ”Resetuj UCS”.